Tips ved import av biler fra usa

Vi har her samlet en del både nyttige og nødvendige tips når du skal importere bil fra USA.

Nødvendige dokumenter og innhold:

 • Original Title - bilens registreringsbevis

 • Orignal Bill of Sales - kjøpskvittering

  • Kjøpskvittering må inneholde
   • Kjøpesum
   • Underskrift av selger (med tydelig navn/maskinskrevet)
   • Kjøpers navn
   • Bilens VINnummer (Vehicle Identification Number) 
   • Bilmerke og årsmodell
   • Fullstendig leveringsadresse i Norge
   • Pass eller personnummer

Ved ankomst til Norge må bilen fortolles, enten lar du oss forestå innfortollingen eller du gjør det selv. 

Uansett kan det være fordelaktig å gå inn på tollvesenets og Vegvesenents sider.
Her kan du finne ut hva du må gjøre og hvor mye du skal betale i avgifter. 
Se toll.no/menypunkt   
Kjøretøy
Se vegvesenet.no/menypunkt  
Kjøretøy

Slik kan fremgangsmåten være for import av bil og MC 

 • Bilen fortolles (25% innførsels mva)
 • Kvittert tollregning fra tollvesenet
 • Vognkort utfylles
 • Prøveskilt - leies ved de lokale trafikkstasjonene 
 • Bilen fremstilles hos Biltilsynet med fremleggelse av tollregning og vognkort
 • Etter godkjenning hos Biltilsynet må du til Tollvesenet som regner ut avgiften
 • Betalt kvittering for avgiften medtas til Biltilsynet som registrerer bilen/MC

For å få bilen utlevert fra vår terminal må alle utgifter med frakt- og terminalomkostninger og offentlige avgifter være betalt.

Hvordan og hva skjer når bilen sendes i container fra USA til Norge?

 • Schumacher adviserer til kunde og oss at bil er sendt med båt fra USA
 • Scumacher sender originaldokumenter med kurer til oss
 • Ved ankomst overflyttes container fra ankomstkai til losseterminal
 • Bilen kjøres ut av container og settes inn på terminalen på Filipstadkaia
 • INTERFREIGHT sender deg regning på lossing og havnekostnader
 • Vår fortoller (på kontoret i samme terminalbygg) sender deg regning på merverdiavgiften
 • Etter at kvittering for betalte beløp er fremvist kan kjøretøyet fortolles og utleveres.Utskriftsversjon

Interfreight Oslo

T: (+47) 22 50 69 40

F: (+47) 22 73 02 22

E-MAIL : post@interfreight.no